ПРО КАФЕДРУ

 

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ
Майборода Олександр Миколайович

Майборода Олександр Миколайович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Миколаївський кораблебудівний інститут ім.адм. С.О.Макарова, 1961 р., інженер-механік за спеціальністю “Суднові силові установки”

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Доктор технічних наук, професор

Методи розрахунку гідродинаміки тіл, що перетинають вільну поверхню рідини

3.Дисципліни, які викладає.

Теорія та будова судна

Гідромеханіка

Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії

Гідрогазодинаміка, конструкція та морехідні якості судна

4.Наукові праці у кількості.

Загальний список наукових праць налічує 225 найменувань,

в тому числі 3 підручники, 171 друкована праця та 6 винаходів

5.Особливі заслуги, нагороди.

Нагороджений медаллю “15 років Збройним Силам України”, Почесною грамотою міністра освіти і науки України, відзначений двома подяками командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Єлєазаров Олександр Петрович

Єлєазаров Олександр Петрович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, спеціальність «Правознавство», 2008 р.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, ОКР бакалавр, напрям підготовки «Морський та річковий транспорт» (Судноводіння), 2016 р.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, магістр за спеціальністю «Експлуатація суднових енергетичних установок», 2016 р.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Кандидат юридичних наук. У 2015 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансово-правове регулювання безготівкових розрахунків в Україні».

3.Дисципліни, які викладає.

Процедури розслідування надзвичайних ситуацій в судноплавстві

4.Наукові праці у кількості.

40 публікації наукового характеру, з яких 16 вийшли друком у загальнодержавних фахових виданнях, 3 – у закордонних виданнях. Брав участь у 9 міжнародних науково-практичних конференціях, до яких подав тези наукових доповідей.

5.Особливі заслуги, нагороди.

У 2017 році присвоєно почесне звання «Заслужений науково-педагогічний працівник водного транспорту Інституту водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного».  

Василенко Володимир Миколайович

Василенко Володимир Миколайович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеське вище інженерне морське училище, «Судноводіння на морських шляхах», 1975 р., інженер-судноводій.

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 2015 р., спеціаліст з правознавства.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Кандидат історичних наук.Тема дисертації: «Становлення та розвиток теорії непотоплюваності корабля (остання третина ХІХ – перша третина ХХ сторічч) , 07.00.07 – історія науки й техніки

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція (лекції).

Теорія та будова судна (практика).

Океанські шляхи та історія мореплавства.

Управління судном.

4.Наукові праці у кількості.

17 наукових праць, 6 статей у наукових фахових виданнях (з яких 1 стаття у виданні України, яке включено до міжнародних та іноземних баз), 11 тез доповідей в збірниках матеріалів конференцій.

5.Особливі заслуги, нагороди.

Медаль «300 лет Российского флота».

Медаль «Адмирал М.П. Лазарев».

Юбилейная медаль «Тихоокеанскому флоту 275 лет».

Давидов Володимир Семенович

Давидов Володимир Семенович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

В 1973 року закінчив Вище військово-морське училище ім. М.В.Фрунзе в м. Ленінграді за спеціальністю штурманська військово-морського флоту, присвоєна кваліфікація «військовий інженер-штурман».

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Кандидат технічних наук зі спеціальності «навігація і управління рухом» в 2012р.

Доцент по кафедрі кораблеводіння в 1993р.

Підвищення ефективності системи управління космічними апаратами шляхом використання морського пункту.

3.Дисципліни, які викладає.

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт:

  1. Технічна експлуатація, обслуговування, діагностика та ремонт засобів водного транспорту: за навігаційним спрямуванням(аспіранти).
  2. Забезпечення навігаційної безпеки плавання і охорони навколишнього середовища (магістри).
  1. Забезпечення навігаційної безпеки плавання(бакалаври)

4.Наукові праці у кількості.

Має більш 85 наукових  і методичних праць

5.Особливі заслуги, нагороди.

 Нагороджений:

– 7 медалями колишнього СРСР;

– нагрудним знаком «Почесний працівник морського і річкового транспорту» (наказ Державного департаменту морського і річкового транспорту від 02.04.2004 р. № 414);

– нагрудним знаком «Відмінник освіти» Міністерства освіти і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2002 р. № 928);

– нагрудним знаком «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» (наказ Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків від 24.06.2004 р. № 53);

– відзнакою ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича -Сагайдачного «Знак пошани» (наказ ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного від 29.08.2011 р. № 02-04-205/з);

– почесними грамотами Київського міського голови, Голови Подільської районної адміністрації, Державної адміністрації морського і річкового транспорту України та ректора Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Дембрович Олександр Олександрович

Дембрович Олександр Олександрович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київська державна академія водного транспорту, спеціаліст з судноводіння, 2006 р.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція.

Організація управління екіпажем.

Управління судном.

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Завітаєв Валентин Леонідович

Завітаєв Валентин Леонідович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеське вище інженерне морське училище, 1975 р., інженер-судноводій

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Кандидат економічних наук, доцент кафедри судноводіння.

Тема дослідження «Удосконалення обслуговування пасажирів».

3.Дисципліни, які викладає.

Судноводіння на внутрішніх судноплавних шляхах.

Лоція внутрішніх водних шляхів та навігаційно-гідрографічне забезпечення ВВШ.

Навігаційно-гідрографічне забезпечення обладнання внутрішніх водних шляхів.

4.Наукові праці у кількості.

Дисертація на тему: «Удосконалення обслуговування пасажирів».

14 статей в наукових та інформаційних виданнях освітньої та транспортної галузей.

Навчальний посібник «Теоретичне обгрунтування морехідних якостей судна і їх практичні розрахунки для суховантажних суден змішаного ріка-море плавання».

Навчальні посібники для підготовки водіїв маломірних суден: «Човни, катери, вітрильники, гідроцикли».

Розробка навчальних програм для бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

5.Особливі заслуги, нагороди.

Почесний робітник морського та річкового транспорту.

Почесні грамоти: від мера м.Київ, АСК Укррічфлот, Департаменту морського і річкового транспорту, Центру підготовки і дипломування моряків, Баскмфлоту.

Коломієць Дмитро Павлович

Коломієць Дмитро Павлович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеська державна морська академія, 1999 р. «Судноводіння морських гідрографічних суден і виконання гідрографічних робіт»,

інженер-судноводій.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Річкові інформаційні системи.

Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах.

Основи судноводіння, управління судном та радіозв’язок транспортних суден.

4.Наукові праці у кількості.

3 наукові статті у фахових виданнях

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Кудрявцев Віктор Георгійович

Кудрявцев Віктор Георгійович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Вище військово-морське училище ім. М.В. Фрунзе, 1968 р., штурманська ВМФ, інженер-штурман.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Доцент

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція.

Морехідна астрономія.

Забезпечення навігаційної безпеки плавання.

4.Наукові праці у кількості.

Співавтор трьох електронних підручників з грифом МОН

Співавтор трьох навчальних посібників:

  • Навігація і лоція (832 с.);
  • Практична морехідна астрономія (432 с.);
  • Забезпечення навігаційної безпеки плавання (568 с.).

Автор більш 50 навчальних та навчально-методичних праць в галузі кораблеводіння та судноводіння.

5.Особливі заслуги, нагороди.

Ряд почесних грамот і 10 медалей.

 

?????????????

Лахтін Олександр Кузьміч

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Тихоокеанське вище військово-морське училище ім. С.О. Макарова, 1966 р., інженер-штурман, «Штурманська ВМФ».

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Нечитайло Віктор Іванович

Нечитайло Віктор Іванович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Новоросійське вище інженерне морське училище, 1989 р. «Судноводіння на морських шляхах», інженер-судноводій.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Управління морехідними якостями судна

4.Наукові праці у кількості.

5.Особливі заслуги, нагороди.

29.10.1982 р. медаль в пам’ять 150-річчя Києва.

2010 р. подяка Державної адміністрації морського і річкового флоту, міністра транспорту і зв’язку України.

Нікітін Павло Володимирович

Нікітін Павло Володимирович

 

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Вища. Одеське вище інженерне морське училище (інженер-судноводій),

Київська державна академія водного транспорту (магістр менеджменту),

Грінвічський університет (Велика Британія) (морський менеджмент).

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Кандидат економічних наук, доцент, триває робота над докторською дисертацією за темою «Проектно-орієнтована методологія підготовки плавального складу водного транспорту». Спеціальність 05.13.22 – управління проектами та програмами.

3.Дисципліни, які викладає.

«Комерційна експлуатація судна», «Технологія перевезення вантажів»,

«Організація управління екіпажами».

4.Наукові праці у кількості.

30 статей у наукових і інформаційних виданнях в Україні і за кордоном, в тому числі у наукових виданнях ВАК та міжнародних науково-метричних базах. Одноосібна монографія «Ефективність логістичного управління перевезеннями вантажів в умовах взаємодії різних видів транспорту».

5.Особливі заслуги, нагороди.

Нагрудний знак «За значний внесок у розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» Міністерства інфраструктури України.

?????????????

Сушко Володимир Григорович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Каспійське вище військово-морське училище ім. С.М. Кірова, 1968 р., інженер-штурман

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Доцент

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція.

Забезпечення навігаційної безпеки плавання.

4.Наукові праці у кількості.

Наукові статті в різних виданнях, в тому числі і в Збірнику наукових праць КДАВТ “Водний транспорт”.

12 статей.

Участь в написанні підручника – 2 шт.

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Сьомін Олексій Анатолійович

Сьомін Олексій Анатолійович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Одеський державний морський університет, кораблебудівний факультет: «Кораблі та океанотехніка», інженер-кораблебудівник,

1999 р.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Канд. техн. наук, доцент.

Тема дисертації 2013р.: «Учёт критерия комфортабельности при проектировании пассажирских судов внутреннего и смешанного плавания»,  05.08.03 – конструювання та будування суден

3.Дисципліни, які викладає.

Морехідні якості судна.

Морехідні якості спеціалізованих суден

4.Наукові праці у кількості.

5.Особливі заслуги, нагороди.

?????????????

Тарасов Олександр Миколайович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Каспійське вище військово-морське училище, інженер-штурман, «Штурмансь-ка ВМФ», 1972 р.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

МППСС, використання РЛС та ЗАРП.

Морехідна астрономія.

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5. Особливі заслуги, нагороди.

Немає.

Цураніч Валентина Василівна

Цураніч Валентина Василівна

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 р.,

геолог-геоморфолог, інженер-гідрохімік.

Київська академія водного транспорту, 2009 р., інженер-судноводій

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Метеорологія та океанографія (бакалавр).

Гідрометеорологічне забезпечення мореплавства (спеціаліст, магістр).

4.Наукові праці у кількості.

29 наукових та методичних праць

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Шаповалов Володимир Семенович

Шаповалов Володимир Семенович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Новоросійське вище інженерне морське училище, 1988 р., морське судноводiння, інженер-судноводій.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Теорія та практика управління судном

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5.Особливі заслуги, нагороди.

Почесний працівник морського та річкового транспорту

?????????????

Шевченко Валерій Іванович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, магістр за спеціальністю «Судноводіння».

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Навігація і лоція.

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

?????????????

Шмигальов Олег Всеволодович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Новоросійське вище інженерно-морське училище, інженер-судноводій, «Судноводіння на морських шляхах», 1983р.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Теорія і практика керування судном.

Міжнародні Правила попередження зіткнення суден.

Використання РЛС і ЗАРП для розходження суден.

4.Наукові праці у кількості.

Навігаційний посібник в співавторстві «Навігація і лоція».

Методичні вказівки і завдання на курсову роботу з дисципліни «Навігація і лоція».

Стаття «Використання тренажерно-програмного комплексу NT PRO 3000 для підготовки судноводіїв».

Стаття «Особливості судноплавства в міжнародних морських каналах».

5.Особливі заслуги, нагороди.

Медаль «За доблесный труд».

Медаль «300 лет Российскому флоту».

Нагрудний знак «Почесний працівник морського і річкового транспорту».

Нагрудний знак «За значний внесок в розвиток національної системи підготовки та дипломування моряків» МТЗ України.

Мусієнко Анатолій Володимирович

Мусієнко Анатолій Володимирович

 

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київський медичний університет, 1995 р., лікувальна справа.

КДАВТ, 2010 р., правознавство

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Канд. юридичних наук, доцент.

Тема дисертації: «Запобігання злочинам у сфері трансплантації органів та тканин людини».

12.00.08 – кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри кримінального права, 2012 р.

3.Дисципліни, які викладає.

Основи медичних знань та медичної допомоги на судні.

Керівництво морським адмініструванням в судноводінні/

4.Наукові праці у кількості.

Автор понад 46 наукових праць, з них 4 монографій,  понад 17 публікацій в наукових фахових виданнях, 8 публікацій в іноземних журналах.

5.Особливі заслуги, нагороди.

Немає

Вечурко Олександр Миколайович

Вечурко Олександр Миколайович

1.Освіта (назва ВНЗ, який закінчив, спеціальність, кваліфікація).

Київське річкове училище, 1978 р., технік-судноводій з правом експлуатації ССУ.

Херсонське морехідне училище рибної промисловості, 1992 р., технік-судноводій.

Одеська державна морська академія, 1996 р., інженер-економіст.

Київська державна академія водного транспорту, 2005 р.,

інженер-судноводій.

2.Науковий ступінь, звання, тема дослідження.

Немає

3.Дисципліни, які викладає.

Лоція внутрішніх водних шляхів.

Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів і акваторій.

Судноводіння на внутрішніх водних шляхах.

4.Наукові праці у кількості.

Немає

5.Особливі заслуги, нагороди.

Капітан далекого плавання.

Капітан 4-ї групи річкових суден.

Дунайський капітан.

Заслужений працівник АСК «Укррічфлот».

Заслужений працівник Держфлотінспекції України.

Почесна грамота міністра транспорту України.

НАВЧАННЯ
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Державний університет інфраструктури та технологій,

Київський інститут залізничного транспорту,

Факультет «Інфраструктура і рухомий склад залізниць»,

Кафедра «Вагони та вагонне господарство»

Адреса: м. Київ, вул. Ползунова, 6.

Телефон: (044) 591-51-26;

Електронна адреса: vagon.getut@ukr.net