ФАКУльтет судноводіння
НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ
ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТУ СВ
Єлєазаров О.П. 300х300

Єлєазаров Олекcандр

Петрович

декан , к.ю.н.

Бойко Анна

Дмитрівна

методист

Бойко Світлана

Олексіївна

методист

ПРО ФАКУЛЬТЕТ СУДНОВОДІННЯ

Викладання фахових дисциплін на факультеті забезпечують високопрофесійні науково-педагогічні працівники, серед яких переважна більшість докторів та кандидатів наук.

З метою здійснення підготовки студентів на факультеті функціонують 13 лабораторій і 2 спеціалізовані аудиторії, 3 кабінети англійської мови, 3 комп’ютерні класи.

У роботі факультету гармонійно поєднується:

  • зорієнтованість на підготовку висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців у сфері морського та річкового флоту;
  • впровадження інноваційних інформаційних технологій, які здатні забезпечити професійний розвиток особистості студентів, їх якісну фахову підготовку в контексті сучасної європейської освіти;
  • удосконалення науково-дослідницької роботи зі здобувачами вищої освіти усіх рівнів;
  • розширення контактів і підтримка співпраці з вітчизняними та зарубіжними закладами вищої освіти, спрямованих на підвищення мобільності студентів, викладачів та науковців.

Факультет судноводіння активно долучається до європейських освітніх програм. Зокрема, у 2017 р. кращі студенти факультету мали змогу навчатися за програмою Erasmus+ в Литовській Морській Академії міста Клайпеди.

Під час навчання в університеті студенти проходять навчальну та виробничу плавальні практики на суднах транспортного флоту, мають змогу одержати робочі дипломи вахтового помічника капітана.

На факультеті судноводіння посилена увага приділяється вивченню іноземних мов за професійним спрямуванням.

Візитівкою факультету є його нинішні студенти та випускники, які досягли вагомих успіхів як у професійній сфері, так і у особистісному розвитку!

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ СВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ФАКУЛЬТЕТУ СВ

Факультет судноводіння здійснює підготовку фахівців галузі знань 27 «Транспорт» спеціальності 271 «Річковий та морський транспорт» спеціалізації «Навігація та управління суднами»; галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» спеціальності «Морський та річковий транспорт» спеціалізації «Судноводіння» за ступенем вищої освіти «бакалавр», «магістр».

Підготовка здійснюється на денній та заочній формах навчання за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних і юридичних осіб.

Випусковою кафедрою є кафедра судноводіння та керування судном.

ГАЛЕРЕЯ ФАКУЛЬТЕТУ
3
4
5
6
10
11
7
1
КОНТАКТИ ФАКУЛЬТЕТУ СВ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет судноводіння

Адреса: 03049, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 9

Телефон: +38(044) 482-54-22

E-mail: dekanat.fsv@gmail.com