ПРО КАФЕДРУ
Eavt All Iloveimg Compressed

Кафедра електрообладнання та автоматики створена у 2017 році.

Кафедра є випускаючою для бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 271 «Річковий та морський транспорт» та спеціалізацією «Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики».

СПІВРОБІТНИКИ КАФЕДРИ
Demjanchuk Eavt

Дем’янчук Вільгельм Степанович

Завідувач кафедри, д.т.н., проф.

Kolesnyk Eavt

Колесник Василь Василійович

Доцент кафедри, к.т.н., с.н.с.

Futin Eavt

Футин Володимир Павлович

Старший викладач кафедри, електромеханік першого розряду, почесний робітник морського та річкового транспорту України

Pastuh Eavt

Пастух Олександр Василійович

Старший викладач кафедри, електромеханік першого розряду

Goijevskiy Eavt

Гойжевський Олександр Василійович

Старший викладач кафедри

Tihomirov Eavt

Тихомиров Олександр Миколайович

Старший викладач кафедри

НАВЧАННЯ
Найменування дисципліни Методичний комплекс, завдання до КР та інша інформація
1 Електротехніка та електрообладнання суден Завантажити
2 Електротехніка і електронні засоби управління Завантажити
3 Суднові автоматизовані електроенергетичні системи та системи управління Завантажити
4 Електроніка та схемотехника Завантажити
5 Технічна експлуатація електричного та електронного обладнання Завантажити
6 Менеджмент якості на підприємстві Завантажити
7 Автоматичні гребні електроустановки Завантажити
8 Силова електроніка та перетворювальна техника Завантажити
9 Основи електротехніки та суднової електроенергетики Завантажити
10 Основи суднової електроенергетики Завантажити
11 Суднова енергетична установка та електрообладнання суден Завантажити
12 Системи управління енергетичними та загально судновими установками Завантажити
13 Суднове високовольтне електрообладнання Завантажити
14 Суднові автоматизовані електроенергетичні системи Завантажити
15 Теорія автоматичного управління, суднові автоматизовані електроприводи та засоби автоматики Завантажити
16 Теоретичні основи електротехніки Завантажити
17 Теорія електроприводу та електричні машини Завантажити
18 Теорія автоматичного управління та автоматизація суднових енергетичних установок Завантажити
19 Автоматизація процесів управління та прийняття рішень Завантажити
20 Елементи автоматики та автоматизовані гребні електроустановки Завантажити

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Державний університет інфраструктури та технологій

Київський інститут водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Факультет експлуатації технічних систем на водному транспорті

Кафедра: Електрообладнання та автоматики

Адреса: 04071, м. Київ, вул. Кирилівська, буд 9

Електронна адреса: uliazinchenko1@gmail.com